Polityka prywatności

GROMADZENIE, PRZEchowywanie I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Bio-Profil Polska Sp. z o.o. oświadcza, iż nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują swoje dane w konkretnym celu (np. w celu zaprenumerowania Newslettera
na stronie internetowej, skierowania prośby o próbki produktów lub ulotki informacyjne czy też prośby
o udzielenie informacji). Dane te przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie w zakresie wymaganym
w określonym przypadku, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, spełnienia prośby lub zawiadomienia osób o wynikach konkursu. Bio-Profil Polska zapewnia, że nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych żadnym stronom trzecim.

W przypadku uzyskania zgody osoby zainteresowanej na wykorzystanie jej/jego danych osobowych dla celów reklamowych, dane osobowe takiej osoby będą również przechowywane i wykorzystywane w sposób ciągły dla takich celów, np. w celu wysyłania newsletterów internetowych, próbek produktów, zaproszeń do udziału
w konkursach, drogą elektroniczną lub pocztową.

 

WYCOFANIE/ zmiana ZGODY

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U.97 Nr 133 poz. 883, każda osoba, która pozostawiła swoje dane lub informacje o sobie na stronie internetowej dysponuje prawem do dostępu, dokonania poprawek, uzyskania informacji lub usunięcia swoich danych imiennych po wysłaniu stosownego oświadczenia.

Oświadczenie o wycofaniu zgody/ zmiany danych osobowych prosimy wysłać do nas na adres:

Pocztą elektroniczną na adres: bioprofil@bioprofil.pl
Pocztą na adres: 
Bio-Profil Polska Sp. z o.o. (z dopiskiem „dane osobowe”)
ul. Trakt Lubelski 135
04-790 Warszawa

Telefon: (0 22) 616 33 48

Bio-Profil Polska zastrzega sobie prawo do jakiekolwiek zmiany lub aktualizacji niniejszego oświadczenia
o ochronie danych w dowolnym momencie, bez konieczności zawiadamiania o tym użytkowników. Prosimy
o regularne sprawdzanie treści niniejszej polityki prywatności.

 

Niniejsze uwagi prawne podlegają prawu polskiemu i wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Warszawie.